lingaly.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

Finanse

Inwestowanie w akcje – zalety i wady

Inwestowanie w akcje – zalety i wady

Inwestowanie w akcje, czyli gra na giełdzie ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Wynika to z faktu, że można w ten sposób zarówno uzyskać atrakcyjne zyski, jak i ponieść duże straty. Na czym zatem polega inwestowanie w akcje? Jakie są jego wady i zalety? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Inwestowanie w akcje – na czym to polega?

Inwestowanie w akcje jak sama nazwa wskazuje polega na zakupie akcji spółek akcyjnych lub komandytowo-akcyjnych z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem. Zysk ten uzyskiwany jest dzięki wzrostowi wartości akcji, co powoduje, że przed transakcją należy przeprowadzić analizę, która pozwoli wytypować akcje z największym potencjałem do wzrostu. Warto również podkreślić, że inwestowanie w akcje powinno opierać się na konkretnej strategii, którą może być zarówno spekulacja, jak i inwestowanie długoterminowe. Różnicą w tym przypadku nie jest jednak jedynie horyzont czasowy inwestycji, ale m.in. również fakt, że inwestowanie długoterminowe może wiązać się z uzyskiwaniem dywidend, które stanowią dodatkowy zysk z akcji.

Jak zacząć inwestować w akcje?

Z pewnością nie wszyscy wiedzą, że inwestowanie w akcje jest ogólnodostępne, co wynika z faktu, że ich zakupu może dokonać każdy, kto posiada rachunek maklerski. Otwiera się go u brokera, a przykładem może być Saxo, który pozwala inwestować w akcje notowane na wielu światowych giełdach. W tym  miejscu należy podkreślić, że wybór brokera powinien być świadomy, co wynika z faktu, że przekłada się nie tylko na możliwości inwestycyjne, ale także komfort inwestowania, czy wysokość potencjalnych zysków. Te ostatnie są bowiem uzależnione od wysokości opłat pobieranych przez brokera, które mogą być naliczane zarówno z tytułu dokonywania transakcji, jak i samego posiadania rachunku maklerskiego. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w artykule przedstawiającym podstawy inwestowania na giełdzie.

Inwestowanie w akcje – zalety i wady

Jak wspomniano we wstępie inwestowanie w akcje posiada zarówno zwolenników, jak i przeciwników, co wynika z zalet oraz wad gry na giełdzie. Do zalet z pewnością należy zaliczyć możliwość uzyskania atrakcyjnych zysków, które mogą być znacznie wyższe niż w przypadku depozytów bankowych. W efekcie inwestowanie w akcje pozwala nie tylko chronić posiadany kapitał przed inflacją, ale również skutecznie go pomnażać. Jakie są wady gry na giełdzie? Minusem jest przede wszystkim fakt, że inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem. Nie ma w tym przypadku bowiem mowy o ochronie kapitału, a co za tym idzie inwestor podejmujący błędne decyzje inwestycyjne może szybko go utracić. W efekcie należy dążyć do ograniczania ryzyka, a podejmowane decyzje opierać na rzetelnych analizach. Uzależniona od tego jest skuteczność inwestycji, a co za tym idzie wysokość osiąganych zysków.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestowanie w akcje posiada zarówno plusy, jak i minusy. Warto być ich świadomym podejmując decyzję o rozpoczęciu gry na giełdzie.

Udostępnij